MŠ a ZŠ Smolkova v Praze 12
MŠ SmolkovaPraha 12


Omlouvání nepřítomnosti


Omlouvání dětí (MŠ + Přípravná třída)


Omlouvání absence dítěte

 • Nutno omlouvat každou nepřítomnost dítěte nejpozději do 8:00 hod. daného dne, kdy dítě nepřijde do mš, přípravné třídy
 • Pokud víte, že Vaše dítě nepůjde následující den do školky, (návštěva lékaře, nemoc, dovolená, atd.), prosíme, zapište tuto změnu v docházce do sešitu v šatně u konkrétní třídy, ohlaste tuto skutečnost třídním pedagogům.
 • Každou nepřítomnost dítěte hlaste nejpozději v den, kdy dítě nepřijde, do 8:00 hod. (telefonicky, sms, zápis do sešitu, omluvenkového sešitu - u PPV).
 • Omlouvání absencí dětí v přípravné třídě: zápis do notýsku s podpisem zákonného zástupce dítěte.


Odhlášení - stravné

 • Stravné odhlaste dítěti vždy do 8:00 hodin prvního dne nepřítomnosti, jinak se stravné, i když dítě není v tento den přítomno, započítává.
 • Pokud není dítě omluveno, platí stravné v plné výši. Neodhlášený oběd není možno vyzvednout (Vyhláška o školním stravování).
 • Pokud dítě dlouhodobě nechodí (je omluveno), pak se nepočítá stravné, ale školné se hradí stále, ať je dítě přítomno či ne.

Upozornění pro zákonné zástupce dětí
 • Při neomluvené absenci trvající déle než 30 dnů, může být dítě z docházky vyřazeno.

Ukončení docházky do MŠ
 • Pokud se rozhodnete ukončit docházku dítěte do mateřské školy, je třeba podat písemné odhlášení - doporučeně nebo zasláním do datové schránky školy.

Individuální vzdělávání
 • Nutno omluvit absenci ve vypsaných termínech přezkušování v 1. a ve 2. pololetí pro školní rok 2021/2022. Omluva absence při přezkušování je nutná, co nejdříve, je možné využít vypsaný náhradní termín.
 • Při přezkušování je nutná účast zákonného zástupce dítěte a dítěte s portfoliem.

Pro rodiče

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

SRPŠ