MŠ a ZŠ Smolkova v Praze 12
MŠ SmolkovaPraha 12


Přípravná třída - Broučci


BroučciPřípravná třída Broučků tvoří mezistupeň mezi MŠ a ZŠ a je určená dětem, které dosáhly 6 let  a mají odklad šk. docházky, jehož důvodem jsou nejrůznější obtíže ať už grafomotorické, jazykové, logopedické či mají sníženou koncentraci pozornosti, nebo jsou jinak zdravotně znevýhodněni atd.
Do této třídy běžně dochází 10-15 dětí. Tento nižší počet dětí umožňuje intenzivnější individuální práci pedagoga, jehož cílem je rozvíjet nedostatky jednotlivců s ohledem na jejich aktuální dovednosti a schopnosti.
Výuka dětí probíhá primárně ve třídě, která je rozdělena do několika částí: vzdělávací- kde probíhá příprava do školy, hrací, odpočinkovou a část pro pohybové aktivity. Kromě třídy děti mohou využívat i tělocvičny ZŠ, či hřišť MŠ.
V přípravné třídě se neznámkuje. Zpětnou vazbu děti dostávají vždy na konci pololetí formou slovního hodnocení.

Důležité informace pro rodiče

 • od 1.9.2017 plní dětí povinné předškolní vzdělávání i v přípravné třídě
 • vzdělávání v této třídě je bezplatné
 • přípravná třída je vytvořena při ZŠ, plní však Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) MŠ, časy výuky podle ZŠ  tzn. když jsou prázdniny v ZŠ, mají děti v PT, taktéž prázdniny (viz. 561/2004 Sb., §34a, odst.(3))
 • Provoz třídy je od  8:00-11:40 hod.
 • Děti mají možnost využití ranní i odpolední družiny (za úplatu)

Co s sebou přinést k zápisu do přípravné třídy?

 • rodný list dítěte/občanský průkaz dítěte
 • občanský průkaz/cestovní pas, u cizinců - povolení k pobytu
 • rozhodnutí o odkladu od pediatra
 • rozhodnutí o odkladu od PPP, SPC
 • vyplněná žádost o odklad - konkrétní škola, kam se dítě hlásilo

Co s sebou do třídy?

 • školní tašku/batoh
 • vhodné přezuvky
 • penál - pastelky - „tlusté“, 12 barev, obyčejné tužky - měkké, č.2. č.1, ořezávátko se zásobníkem, nůžky, tyčinkové lepidlo
 • sáček na přezuvky
 • plastový box na svačinu, ubrousek, lahev s pitím
 • oděv a obuv na cvičení (in-door do tělocvičny, out-door na venkovní hřiště)
 • malý notýsek pro sdělení rodičům, velký nelinkovaný sešit na kreslení a uvolňovací cvičení
 • papírové kapesníky
 • dobrou náladu

Třídy

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

SRPŠ